iKKolor s.r.o., 
Slančíkovej 2, 971 01
Prievidza

Použitie

Penové sklo (pena)

Penové sklo (z angličtiny foam glass, inak sklo z penovej hmoty) je izolačný materiál, ktorý je úplne odolný proti vlhkosti, plesni, hubám, hlodavcom a nestráca svoje vlastnosti ani pri značnom zaťažení. 

Odolnosť v tlaku od 60 do 184 ton na

Je to ľahký, pórovitý tepelno izolačný materiál. Dokonale plní funkciu izolátora základov. Takáto technológia sa úspešne používa v západnej a severnej Európe, kde izolácia z penového skla nahrádza ostatné základové izolačné riešenia. 

V priemyselnom meradle sa výroba penového skla vyvíjala v 50. rokoch minulého storočia. V súčasnosti je to materiál, ktorý spĺňa niekoľko funkcií, hlavne ako tepelná izolácia a hydroizolácia. 

Pena je veľmi jednoducho a ľahko spracovateľná a zároveň je charakterizovaná variabilitou použitia. Výrobok je charakterizovaný vysokou chemickou odolnosťou a pevnosťou v tlaku. 

Medzi najdôležitejšie parametre penového skla patrí: vode-odolnosť, nehorľavosť, zaťažiteľnosť a tepelno-izolačné vlastnosti.

Teplotná odolnosť až 700 °C

 

Penové sklo

 

 

Odporúčané zhutňovanie

 

Pomer hustoty 1 - 1,3 (30%)  objekty typu: rodinné  domy, chaty

- príklad zhutňovania: pri finálnej hrúbke zhutneného  penového skla 40 cm , je nutné naviesť počiatočnú  vrstvu penového skla o hrúbke  52cm.

  výpočet:  40cm x 1,3 = 52cm.

 

Pomer hustoty 1 - 1,6 (60%)  objekty typu: haly, sklady, dielne 

- príklad zhutňovania: pri finálnej hrúbke zhutneného  penového skla 40 cm , je nutné naviesť počiatočnú  vrstvu penového skla o hrúbke 64cm.

  výpočet: 40cm x 1,6 = 64cm.

 

Penové sklo je materiál:

 • Ekologický - nezávadný, vyrobený z druhotného triedeného skla 
 • Tepelno izolačný - vďaka jednotnej viacbunkovej štruktúre s uzatvorenými pórmi naplnenými vzduchom je koeficient tepelnej vodivosti Lambda približne 0,07 Wm/K
 • Nenasiakavý
 • Nehorľavý klasifikovaný do triedy horľavosti stavebných materiálov A1 podľa EN 13 055-1. Odolnosť zŕn (teplotná odolnosť) je 700oC
 • Mrazuvzdorný
 • Zvuk pohlcujúci
 • Ľahký - od 100 - 150 kg/m3 voľne ložené
 • Záťažiteľný  – odporúčané zaťaženie pod základnými doskami je 45-55 ton/m2
 • Neutrálny - odolný voči hubám a plesniam.

 

 

 

Oblasti použitia penového skla:

 

 1. Izolácia základovej dosky.
 2. Izolácia stropných konštrukcií.
 3. Izolácia podlahových konštrukcií.
 4. Ľahký betón.
 5. Izolácia zelených striech.
 6. Izolácia športových areálov, bazénov, klzísk a ihrísk.
 7. Izolácia vyhrievaných chodníkov a cestných komunikácií.

 

Tepelná izolácia podlahy:

 • vhodné pre všetky typy povrchov
 • vhodné pre vysoké zaťaženie
 • vhodné pre konštrukcie s vykurovaním alebo podlahovým chladením


Tepelná izolácia striech:

 • terasy a strechy, parkoviská na strechách
 • pristávacie plochy na strechách
 • strešné záhrady
 • tepelná izolácia podkrovných priestorov


Izolácia podkladu:

 • izolácia základových dosiek, pásov a soklov
 • izolácia suterénov
 • prerušenie tepelných mostov stien
 • prisypávanie základových pásov


ľahké kamenivo:

 • výroba ľahkého betónu


Konštrukcie vystavené nízkym teplotám:

 • klziská
 • chladiarenské podlahy


Špeciálne konštrukcie:

 • izolácia základov strojov a zariadení
 • izolácia základov nádrží
 • izolácia bazénov


Okrem stavebníctva sa penové sklo  používa v mnohých oblastiach priemyslu:

 • izolácia zariadení a inštalácií s pracovnými teplotami do -260°C do +430°C,
 • izolácia zariadení a zariadení, ktoré obsahujú chemikálie alebo horľavé látky, alebo sa nachádzajú v agresívnom prostredí,
 • izolácia priemyselných komínových vložiek, kde dochádza k interakcii s chemikáliami a vysokými teplotami,
 • izolácia základov nádrží na skvapalnený plyn alebo iných zariadení,
 • izolácia podzemných potrubí bez ochrany (priamo pokryté pôdou),
 • izolácia nádrží, komínov, dymovodov,
 • izolácia lodí alebo vrtných plošín.

 

https://www.youtube.com/watch?v=2IJmHBGodjc

 

Penové sklo

 

Spolupracujeme s firmou HOGER